top of page

통번역

베트남인-한국인 2중 감수를 통한 각종 통변역 자료 도출

  • 1시
  • 19,99 Đồng Việt Nam
  • Lê Văn Thiêm

연락처 정보

  • 54 Lê Văn Thiêm, Khu tập thể Thủy sản, Nhân Chính, 탄쑤언 Hanoi, 베트남

    +84 24 2245 2323

    don@dcglobal-vn.com

bottom of page