top of page

컨퍼런스 에이전시

수출상담회, 바이어 매칭, 온/오프라인 전시회 등

  • 1시
  • 100 Đồng Việt Nam
  • Lê Văn Thiêm

연락처 정보

  • 54 Lê Văn Thiêm, Khu tập thể Thủy sản, Nhân Chính, 탄쑤언 Hanoi, 베트남

    +84 24 2245 2323

    don@dcglobal-vn.com

bottom of page