top of page

유통 및 무역

온라인 유통대행, 현지 유통파트너, 무역 등

  • 1시
  • 100 Đồng Việt Nam
  • Lê Văn Thiêm

연락처 정보

  • 54 Lê Văn Thiêm, Khu tập thể Thủy sản, Nhân Chính, 탄쑤언 Hanoi, 베트남

    +84 24 2245 2323

    don@dcglobal-vn.com

bottom of page